Kladenie otázok v terapii

Správne kladenie otázok je conditio sine qua non (základnou podmienkou) úspešnej terapie. Pri kladení otázok sa terapeut pýta nielen svojho klienta, ale takisto kladie otázky sám sebe. Zatiaľ čo verbálne komunikuje so svojim klientom, zároveň “hľadí” do svojho vnútra,...

Morálka a liečba duší

„Dve veci naplňujú moju myseľ vždy novou a rastúcou bázňou a úctou, čím častejšie a stálejšie nad nimy premýšľam: hviezdné nebo nad nami a mravný zákon v nás“. Immanuel Kant (Kritika praktického rozumu) „Kde človek v poslušnosti vyjde so svojho ja a zbaví sa svojho,...

Nirvana

„ Zkúsenosť bez interpretácie je slepá, interpretácia bez zkúsenosti je prázdna“ Immanuel Kant Dal som si ťažkú úlohu: napísať esej o nirváne. Akoby sa dalo niečo písať o ničom. Každé slovo vložené do absolútna sa v ňom stráca ako dažďová kvapka v mori… nemôže však...