Morálka a liečba duší

„Dve veci naplňujú moju myseľ vždy novou a rastúcou bázňou a úctou, čím častejšie a stálejšie nad nimy premýšľam: hviezdné nebo nad nami a mravný zákon v nás“. Immanuel Kant (Kritika praktického rozumu) „Kde človek v poslušnosti vyjde so svojho ja a zbaví sa svojho,...

Nirvana

„ Zkúsenosť bez interpretácie je slepá, interpretácia bez zkúsenosti je prázdna“ Immanuel Kant Dal som si ťažkú úlohu: napísať esej o nirváne. Akoby sa dalo niečo písať o ničom. Každé slovo vložené do absolútna sa v ňom stráca ako dažďová kvapka v mori… nemôže však...

Archetypy a konšpirácie

„Platí psychologická axióma, že keď sa psyché odštiepi od vedomia, je len zdanlivo nečinná; v skutočnosti si podrobuje osobnosť posadnutosťou s tým výsledkom, že ciele dotyčného sú falzifikované v záujme zosilnenej odštiepenej časti “  (Carl Jung, 1940, str. 164). V...