Kladenie otázok v terapii

Správne kladenie otázok je conditio sine qua non (základnou podmienkou) úspešnej terapie. Pri kladení otázok sa terapeut pýta nielen svojho klienta, ale takisto kladie otázky sám sebe. Zatiaľ čo verbálne komunikuje so svojim klientom, zároveň “hľadí” do svojho vnútra,...