Protected: Esej o Sexe

V konzumnej spoločnosti má človek prístup prakticky ku všetkému čo si zmyslí. Samozrejme, ak mu to umožnia finančné prostriedky. Láska sa „bohužiaľ“ kúpiť nedá. Dá sa však kúpiť sex. Jeho ponuka je naozaj bohatá. Od erotických salónov, cez sexshopy preplnených roznymi...

Tajomstvo a umenie

Medzi človekom a umením existuje hlboké puto. Snáď už od doby, keď človek poprvýkrát vytvoril niečo, čoho symbolický význam prevyšoval význam praktický. Artefakt, ktorý slúžil komunikácii, vdýchol hmote ducha. Je asi málo ľudí, ktorí by popierali význam umenia. Súvisí...

Protected: Božská projekcia

Pravdepodobne najrevolučnejším a najfantastickejším „objavom“ modernej psychológie je mechanizmus projekcie. Možme ho pozorovať od hry detí, cez milostný vzťah muža a ženy, až po náboženský rituál. A keďže priamo súvisí  aj s diferenciáciou subjektívnej psýché...

 Esej o láske 

Existujú iba štyri dimenzionálne mohutnosti, alebo lepšie povedané spôsoby vlastnej sebarealizácie .1) Predozadná, zodpovedá jej číslo hmotné – dvojka, 2) hornodolná, zodpovedá jej číslo jedna, ktoré je nekonečnom manifestovaným v realite 3) bezmedzná a bezsmerná...

Posledný súd

Príbeh ktorý, Vám budem rozprávať sa naozaj stal. Asi by som mal povedať, že vlastne nikdy neskončil, že stále prebieha, alebo že sa stále stáva, ale to by bola pravda len tak čiastočne. Tento príbeh skončil už toľkokrát koľkokrát sa narodil, žil a zomrel človek....